Billettinformasjon

For en enklere og mer økonomisk reiseopplevelse, anbefaler vi at du kjøper billetten din på vår nettside eller i vår App dagen før avreise. På den måten kan du dra nytte av våre gunstige tilbud og sikre deg de beste prisene.

Våre billigste lavprisbilletter, tilgjengelige for kjøp på nettsiden eller i App, er gyldige fra 2 timer før til 10 timer etter den valgte avgangstiden. Dette gir deg fleksibilitet til å planlegge reisen din innenfor dette tidsvinduet.

Ønsker du enda mer fleksibilitet? Velg våre Full Fleks billetter, som er gyldige i hele 15 dager før og etter den opprinnelige avgangsdatoen. Dette alternativet gir deg ekstra frihet til å tilpasse reiseplanene dine.

For å sikre deg den beste billettprisen, anbefaler vi at du forhåndsbestiller dagen før avreise. Billetter kjøpt på nettsiden eller i App samme dag som avreise, har samme takst som billettkjøp om bord hos sjåføren.

Husk at vi også tilbyr praktiske tur og returbilletter på vår nettside og i App, slik at du kan planlegge tur-retur-reisen enkelt.

OSL-ekspressen er kontantfri, slik at betaling på buss må gjøres med kort.

En spesiell bonus: Visste du at inntil 4 barn reiser GRATIS i følge med en voksen?

Vær oppmerksom på å bestille inntil 20 minutter før planlagt avgangstid på vår nettside eller vår App fra aktuell holdeplass. Dette sikrer at alt er klart for en smidig og behagelig start på reisen.

Takk for at du valgte oss som ditt reisealternativ. Vi ser frem til å ønske deg velkommen om bord og sørge for at du får en komfortabel og prisgunstig reise med oss!

Unibuss Ekspress AS

+47 46 84 20 36

Mandag-fredag: 08:00-16:00

e-post: torp@unibuss.no

Generelt om priser

 • Lavprisbillett kjøpt på vår nettside eller i App er gyldig 2 timer før og 10 timer etter kjøpstidspunkt. Billetten kan ikke endres.
 • Full Fleks billetter er gyldige i 15 dager før og etter kjøpt avgangsdato.
 • Du kan kjøpe billetter på vår nettside og App inntil oppsatt rutetid på din holdeplass

Ved kjøp av billetter over telefon til support vil det tilkomme ett administrasjons honorar på 49,- pr bestilling.

PRISEKSEMPLER (ved kjøp på nettsiden)

Oslo-Torp Kr 242,- (Student per vei ved kjøp av T/R billett)

Drammen – Torp Kr 194,- (Student per vei ved kjøp av T/R billett)

Unibuss Ekspress AS

+47 46 84 20 36

Mandag-fredag: 08:00-16:00

e-post: Torp@unibuss.no

Nyttig å vite

Billettene er gyldig kun med den informasjonen som er angitt på billetten.

 • Voksenbillett gjelder for reisende mellom 16 til 67 år
 • Barnebillett gjelder for barn mellom 4 og 16 år
 • Barn under 4 år reiser gratis med egen billett

Lov om angrerett gjelder ikke ved kjøp av bussbillett på Internett.

 • Studentbillett gis bare til studenter/elever som er 16 år og eldre og som kan fremvise gyldig skole eller studentbevis (Universitetet, høyskoler, akademier, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av lignede art av de offentlige.
  • Studentbevis må fremvises uoppfordret til sjåføren. Studentrabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs, praktikantarbeide, lærling med mer.
  • For utenlandske studenter gjelder samme bestemmelser og krav til legitimasjon.
 • Honnør billett gjelder for følgende passasjergrupper: Personer over 67 år, har gyldig honnørkort, blinde og døvblinde (gjelder ikke for ledsager).

Betalingsinformasjon

Hos oss kan du kjøpe billett på nett, via telefon eller på bussen med bankkort eller kontant. Du kan betale med bankkort eller kontant på bussen.

Vi aksepterer følgende korttyper på bestilling fra vår nettside og på bussen:

 • BankAxept
 • MasterCard
 • Maestro
 • VISA
 • VISA Electron (kun på buss)
 • VIPPS (Nettside og APP)

De billigste billettene kjøper du på vår nettside eller i vår App.

Reisevilkår for billetter

Utdrag fra www.regjeringen.no

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort.

Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger.

Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300.

Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte

selskaps transportvilkår.

§ 3 Takster – refusjoner

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap.

Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet.

Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.