Torpekspressen

Rutetider for FB25 Håndtering av bagasje Billetter og priser Support og hittegods

Koronavirus

Torp ekspressen har kundenes sikkerhet som første prioritet.

02.07.20 ble det publisert en oppdatert smittevernsveileder fra FHI. Myndighetene (FHI) opplyser at hele Norge nå er nedjustert til tiltaksnivå gult.

Den oppdaterte veilederen for kollektivtransport legger opp til større kapasitetsutnyttelse i busser og annen kollektivtransport ut fra reduksjon av smittefare nivået.

For Torp ekspressen betyr dette at vi fortsatt skal ha mange ledige seter i ekspressbussene.

  • Reisende som har mistanke om smitte av Covid-19 skal ikke reise med Torp ekspressen.
  • Informasjon om hygiene henger på dørene, ved fører plass og inne på WC.
  • Vi har Antibac tilgjengelig ved påstigning til kunder og på WC. Kunder skal benytte dette når de går om bord i bussen.
  • Passasjerer sitter så langt bak sjåføren som mulig.
  • Fremre dør er sperret, påstigning ved bakdøren.
  • Intensivere kraftig renhold av bussene.
  • Sjåføren skal foreta billettering ute der dette er mulig.
  • Henstille til at passasjerene setter inn bagasje selv.
  • Passasjerer sitter med så stor avstand som mulig inne i bussen

Link til FHI´s komplette smittevernsveileder for kollektivtransport:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/smitteforebyggende-tiltak#kontaktreduserende-tiltak

Nyhet

Lurer du på våre rutetider på FB25?

Se våre rutetider for å få oversikt.

Rutetider FB25

Har du mistet eller glemt noe?

Fortvil ikke. Vi hjelper deg.

Hittegods